Detail zverejnenia zmluvy - 10/2020

Evidenčné číslo: 10/2020
Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 3011/2020 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmet zmluvy: poskytovanie komplexných služieb v oblasti nakladania s KO a DSO
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: T+T , a.s.
Adresa - sídlo: Andreja Kmeťa 18 , 010 01 Žilina
IČO: 36400491
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miloš Ďurajka
Funkcia: člen predstavenstva

Dátum podpisu: 15.06.2020
Dátum zverejnenia: 25.06.2020
Dátum účinnosti: 26.06.2020
PDF príloha: