Detail zverejnenia zmluvy - 12/2020

Evidenčné číslo: 12/2020
Názov zmluvy: Zmluva o bežnom účte
Predmet zmluvy: zriadenie účtu školskej jedálne
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Prima banka Slovensko , a.s.
Adresa - sídlo: Hodžova 11 , 010 11 Žilina
IČO: 31575951
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Petra Urbanová
Funkcia: Osobný bankár

Dátum podpisu: 13.08.2020
Dátum zverejnenia: 14.08.2020
Dátum účinnosti: 15.08.2020
PDF príloha: