Detail zverejnenia zmluvy - 14/2020

Evidenčné číslo: 14/2020
Názov zmluvy: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Predmet zmluvy: Návratná finančná výpomoc - práva a povinnosti zmluvných strán
Cena: 8518.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adresa - sídlo: Štefanovičova 5 , 817 82 Bratislava
IČO: 00151742
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Radovan Majerský
Funkcia: generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

Dátum podpisu: 21.10.2020
Dátum zverejnenia: 26.10.2020
Dátum účinnosti: 27.10.2020
PDF príloha: