Detail zverejnenia zmluvy - 15/2020

Evidenčné číslo: 15/2020
Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
Predmet zmluvy: záväzok dodávať tovar a záväzok prevziať tovar a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: LUNYS , s.r.o.
Adresa - sídlo: Hlavná 4512/96 , 059 51 Poprad
IČO: 36472549
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Peter Kaňuk
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 02.09.2020
Dátum zverejnenia: 28.10.2020
Dátum účinnosti: 29.10.2020
PDF príloha: