Detail zverejnenia zmluvy - 16/2020

Evidenčné číslo: 16/2020
Názov zmluvy: Dodatok č.4/2020 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.11.2013
Predmet zmluvy: nájom pozemku
Cena: 5000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: KSR - Kameňolomy SR , s.r.o.
Adresa - sídlo: Neresnícka cesta 3 , 960 01 Zvolen
IČO: 31559123
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Peter Brtányi
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 26.10.2020
Dátum zverejnenia: 29.10.2020
Dátum účinnosti: 30.10.2020
PDF príloha: