Detail zverejnenia zmluvy - 22/2020

Evidenčné číslo: 22/2020
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Veľká Čierna_ 01
Predmet zmluvy: poskytnutie suplicencie k Dielu , poskytnutie prístupu na svoj server ...
Cena: 240.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: MAPA Slovakia Digital s.r.o.
Adresa - sídlo: Dvojkrížna 49 , 821 06 Bratislava
IČO: 45325600
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Ján Gašpárek
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 11.12.2020
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Dátum účinnosti: 16.12.2020
PDF príloha: