Detail zverejnenia zmluvy - 23/2020

Evidenčné číslo: 23/2020
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Predmet zmluvy: mesačný paušál Biznis Premium 23 + mobilný telefón
Cena: 23.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovak Telekom , a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Silvia Haburaj
Funkcia: zástupca spoločnosti

Dátum podpisu: 10.12.2020
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Dátum účinnosti: 16.12.2020
PDF príloha: