Detail zverejnenia zmluvy - 24/2020

Evidenčné číslo: 24/2020
Názov zmluvy: Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
Predmet zmluvy: Vývoz pevného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
Cena: 11.50 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: URÍK s.r.o.
Adresa - sídlo: Zátočná 467/16 , 013 13 Rajecké Teplice
IČO: 46619933
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Stanislav Urík
Funkcia: štatutár

Dátum podpisu: 14.12.2020
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Dátum účinnosti: 16.12.2020
PDF príloha: