Detail zverejnenia zmluvy - 25/2020

Evidenčné číslo: 25/2020
Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke
Predmet zmluvy: koncové zariadenie + SIM karta
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Adresa - sídlo: Miletičova 3 , 824 67 Bratislava
IČO: 00166197
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Alexander Ballek
Funkcia: predseda úradu

Dátum podpisu: 27.11.2020
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Dátum účinnosti: 17.12.2020
PDF príloha: