Detail zverejnenia zmluvy - 1/2021

Evidenčné číslo: 1/2021
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí diela a zhotovení internetovej stránky podpísanej 16.8.2011
Predmet zmluvy: Cena odplatného technického servisu
Cena: 120.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: BROS Computing , s.r.o.
Adresa - sídlo: Zádubnie 169 , 010 03 Žilina
IČO: 36734390
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Miroslav Bros
Funkcia: štatutárny zástupca

Dátum podpisu: 18.01.2021
Dátum zverejnenia: 20.01.2021
Dátum účinnosti: 21.01.2021
PDF príloha: