Detail zverejnenia zmluvy - 2/2021

Evidenčné číslo: 2/2021
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet zmluvy: poskytovanie služieb súvisiacich so zberom , prepravou , zhodnocovaním alebo zneškodňovaním dohodnutých odpadov
Cena: 55.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: ENVIROLIVE , s.r.o.
Adresa - sídlo: Kragujevská 12 , 010 01 Žilina
IČO: 46479864
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Iveta Procházková
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 21.01.2021
Dátum zverejnenia: 22.01.2021
Dátum účinnosti: 23.01.2021
PDF príloha: