Detail zverejnenia zmluvy - 4/2021

Evidenčné číslo: 4/2021
Názov zmluvy: Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet zmluvy: zmeny v jednotlivých zneniach bodov zmluvy
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: NATUR - PACK , a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 25 , 821 01 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 24.02.2021
Dátum zverejnenia: 26.02.2021
Dátum účinnosti: 27.02.2021
PDF príloha: