Detail zverejnenia zmluvy - 5/2021

Evidenčné číslo: 5/2021
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
Predmet zmluvy: cena plnenia a platobné podmienky , trvanie zmluvy
Cena: 200.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: ADOS LÚČ , s.r.o.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 139 , 013 19 Zbyňov
IČO: 47607793
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Daniela Mačugová
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 25.02.2021
Dátum zverejnenia: 26.02.2021
Dátum účinnosti: 27.02.2021
PDF príloha: