Detail zverejnenia zmluvy - 6/2021

Evidenčné číslo: 6/2021
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
Predmet zmluvy: termín vrátenia predmetu výpožičky
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Adresa - sídlo: Lamačská cesta 3/C , 840 05 Bratislava 45
IČO: 00166197
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing . Alexander Ballek
Funkcia: predseda úradu

Dátum podpisu: 15.03.2021
Dátum zverejnenia: 25.03.2021
Dátum účinnosti: 26.03.2021
PDF príloha: