Detail zverejnenia zmluvy - 9/2021

Evidenčné číslo: 9/2021
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľká Čierna v roku 2021 , číslo zmluvy:1/2021
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena: 100.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Rímskokatolícka cirkev , Žilinská diecéza
Adresa - sídlo: Jána Kalinčiaka 1 , 010 01 Žilina
IČO: 42063043
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mons. ThLic. Marek Hriadel
Funkcia: generálny vikár

Dátum podpisu: 19.03.2021
Dátum zverejnenia: 25.03.2021
Dátum účinnosti: 26.03.2021
PDF príloha: