Detail zverejnenia zmluvy - 11/2021

Evidenčné číslo: 11/2021
Názov zmluvy: Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
Predmet zmluvy: vydanie a používanie platobnej karty
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Prima banka Slovensko , a.s.
Adresa - sídlo: Hodžova 11 , 010 11 Žilina
IČO: 31575951
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Petra Urbanová
Funkcia: Osobný bankár

Dátum podpisu: 26.04.2021
Dátum zverejnenia: 28.04.2021
Dátum účinnosti: 29.04.2021
PDF príloha: