Detail zverejnenia zmluvy - 14/2021

Evidenčné číslo: 14/2021
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí grantu č. 21070
Predmet zmluvy: poskytnutie peňažných prostriedkov na uskutočnenie projektu
Cena: 998.72 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Kia Motors Slovakia
Adresa - sídlo: Sv. Jána Nepomuckého 1 282/1 , 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 42349826
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Dvořák
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 11.05.2021
Dátum zverejnenia: 22.05.2021
Dátum účinnosti: 23.05.2021
PDF príloha: