Detail zverejnenia zmluvy - 15/2021

Evidenčné číslo: 15/2021
Názov zmluvy: Dodatok č.1 D1 k Zmluve o dielo č. 101/2019/08431
Predmet zmluvy: Zmena názvu zhotoviteľa a termínu ukončenia diela
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: COLAS Slovakia , a.s.
Adresa - sídlo: Orešianska 3168/7 , 9170 01 Trnava
IČO: 31651402
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Przemyslaw Wojciech Janiszewski
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 09.06.2021
Dátum účinnosti: 10.06.2021
PDF príloha: