Detail zverejnenia zmluvy - 16/2021

Evidenčné číslo: 16/2021
Názov zmluvy: Licenčná zmluva
Predmet zmluvy: Práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k udelenej licencii
Cena: 343.86 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: 3W Slovakia , s.r.o.
Adresa - sídlo: Melčice Lieskové 589 , 913 05 Melčice Lieskové
IČO: 36746045
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Slavomír Ďurikovič
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
PDF príloha: