Detail zverejnenia zmluvy - 21/2021

Evidenčné číslo: 21/2021
Názov zmluvy: DODATOK č.1 k Licenčnej zmluve č. U1963/2015
Predmet zmluvy: cena za Systémovú podporu
Cena: 100.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: MADE spol. s r. o.
Adresa - sídlo: Hurbanova 14A , 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Skočovský
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.09.2021
Dátum účinnosti: 30.09.2021
PDF príloha: