Detail zverejnenia zmluvy - 22/2021

Evidenčné číslo: 22/2021
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z092
Predmet zmluvy: poskytnutie NFP
Cena: 18850.57 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa - sídlo: Hraničná 12 , 815 26 Bratislava
IČO: 30794323
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Kiss ,MA
Funkcia: generálny riaditeľ

Dátum podpisu: 02.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.09.2021
Dátum účinnosti: 30.09.2021
PDF príloha: