Detail zverejnenia zmluvy - 23/2021

Evidenčné číslo: 23/2021
Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Predmet zmluvy: balík služieb - Biznis linka S
Cena: 14.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovak Telekom , a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Silvia Haburaj
Funkcia: zástupca spoločnosti

Dátum podpisu: 08.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Dátum účinnosti: 12.10.2021
PDF príloha: