Detail zverejnenia zmluvy - 30/2021

Evidenčné číslo: 30/2021
Názov zmluvy: Dodatok č.5/2021 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.11.2013
Predmet zmluvy: doba nájmu a spôsob platenia
Cena: 5000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: KSR - Kameňolomy SR , s.r.o.
Adresa - sídlo: Neresnícka cesta 3 , 960 01 Zvolen
IČO: 31559123
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Liliana Kurcinová
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 14.12.2021
Dátum zverejnenia: 30.12.2021
Dátum účinnosti: 31.12.2021
PDF príloha: