Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
23.11.2022 Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
finančný dar
25/2022
1,568.33 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12 , 010 01 Žilina
detail
23.11.2022 DODATOK č. 1 k Rámcovej zmluve na dodávku " mäsa , údenín a mäsových výrobkov" zo dňa 19.8.2022
zmena lehoty splatnosti faktúr
26/2022
0.00 BRIPET s.r.o.
Pružina 119 , 018 22 Pružina
detail
23.11.2022 DOHODA č. 22/25/010/67
realizácia činnosti - hmotná núdza
27/2022
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16 , 010 01 Žilina
detail
23.11.2022 DODATOK č.1 k Dohode o zimnej údržbe miestnych komunikácií a verejného priestranstva zo dňa 30.12.2021
cena za vykonané práce
28/2022
35.00 JT Agro , s.r.o.
Poluvsie 176 , 013 13 Rajecké Teplice
detail
23.11.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
platnosť zmluvy
29/2022
0.00 Ing. Mária Kasmanová , licencia UDVA č. 1114
Hlavná 6/3 , 013 14 Kamenná Poruba
detail
30.09.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov
23/2022
0.00 Obec Konská
Školská ulica 410/2 . 013 13 Konská
detail
30.09.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného stavebného úradu
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov
24/2022
0.00 Obec Konská
Školská ulica 410/2 . 013 13 Konská
detail
04.09.2022 Rámcová zmluva na dodávku " mäsa , údenín a mäsových výrobkov "
Nákup a predaj " Mäsa , údenín a mäsových výrobkov "
22/2022
0.00 BRIPET s.r.o.
Pružina 119 , 018 22 Pružina
detail
22.08.2022 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
21/2022
80.00 Peter Buday
Domaniža č. 388 , 018 016 Domaniža
detail
16.08.2022 Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 3011/2020 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Úprava cien služieb spojených so zberom a prepravou komunálneho odpadu
18/2022
0.00 T+T ,a.s.
Andreja Kmeťa 18 , 010 01 Žilina
detail
16.08.2022 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 22K112051
Elektronické stravné lístky
19/2022
0.00 DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o.
Kálov 356 , 010 01 Žilina
detail
16.08.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Poverenie na spracúvanie osobných údajov
20/2022
0.00 DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o.
Kálov 356 , 010 01 Žilina
detail
01.08.2022 Kúpna zmluva
parcely k.ú. Veľká Čierna
17/2022
3,978.00 Uhliariková Amália
Veľká Čierna 83 , 015 01
detail
01.07.2022 Zmluva o poskytnutí daru
finančný dar
16/2022
200.00 AGROREGIÓN a.s.
Hollého 203/50 , 015 01 Rajec
detail
03.06.2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
program mobilnej karty - bez záväzkov
13/2022
0.00 Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
detail
03.06.2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Program mobilného telefónu - Biznis Mini 13
14/2022
13.00 Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
detail
03.06.2022 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Zriadenie spoločného obecného úradu
15/2022
0.00 Obec Konská
Školská ulica 410/2 . 013 13 Konská
detail
30.05.2022 Kúpna zmluva
parcela KNC č. 273 , parcela KNE č. 60
12/2022
1,950.00 Terézia Čelková
Lúčna 473/16 , Rajecké Teplice
detail
21.04.2022 Darovacia zmluva č. 25342/2022
darovanie finančných prostriedkov
11/2022
600.00 Nadácia Pontis
Zelinárska 2 , 821 08 Bratislava 2
detail
13.04.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľká Čierna v roku 2022 , číslo zmluvy:1/2022
poskytnutie finančnej dotácie
8/2022
120.00 Rímskokatolícka cirkev , Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1 , 010 01 Žilina
detail
13.04.2022 Zámenná zmluva
zámena nehnuteľností
9/2022
1,484.00 Rímskokatolícka cirkev , Farnosť Rajec
Námestie A. Škrábika 41/7 , 015 01 Rajec
detail
13.04.2022 Dodatok č.4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu za dňa 01.júna 2010
Zánik účasti zmluvných strán
10/2022
0.00 Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
detail
28.03.2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Výpočtová technika podľa Zoznamu výpočtovej techniky
5/2022
0.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska / DEUS /
BLUMENTAL Offices , Námestie Mateja Korvína 1 , 811 07 Bratislava
detail
28.03.2022 Zmluva o spolupráci
možnosti použitia 2% zo zaplatenej dane
7/2022
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12 , 010 01 Žilina
detail
19.01.2022 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
4/2022
80.00 Kristína Ďurišová
S. Chalupku 758/28 , 015 01 Rajec
detail
11.01.2022 Dohoda o zimnej údržbe miestnych komunikácií a verejného priestranstva
Poskytovanie zimnej údržby miestnych komunikácií a verejného priestranstva
1/2022
30.00 JT Agro , s.r.o.
Poluvsie 176 , 013 13 Rajecké Teplice
detail
11.01.2022 DOHODA
Umiestnenie autobusovej čakárne
2/2022
40.00 Mária Špániková
Domaniža č. 196 , 018 016 Domaniža
detail
11.01.2022 Dodatok č.8 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec - Šuja zo dňa 01.01.2005
cena za uloženie a zneškodnenie 1 t komunálneho odpadu
3/2022
63.00 Skládka odpadov Rajeckého regiónu , združenie
Nám. SNP 18/18 , 015 01 Rajec
detail