Detail zverejnenia zmluvy - 2/2023

Evidenčné číslo: 2/2023
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k dohode č. 22/25/010/67
Predmet zmluvy: realizácia činnosti - hmotná núdza
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ľubomír Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Žilina
Adresa - sídlo: J. M. Hurbana 16 , 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kujanová
Funkcia: riaditeľka úradu

Dátum podpisu: 19.12.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2023
Dátum účinnosti: 11.01.2023
PDF príloha: