Detail zverejnenia zmluvy - 3/2023

Evidenčné číslo: 3/2023
Názov zmluvy: Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
Predmet zmluvy: postúpenia a prevzatie práv a povinností
Cena: 168.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ľubomír Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: BROS Computing , s.r.o.
Adresa - sídlo: Kolmá 169/10 , 010 03 Žilina
IČO: 36734390
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Miroslav Bros
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 03.01.2023
Dátum zverejnenia: 10.01.2023
Dátum účinnosti: 11.01.2023
PDF príloha: