Detail zverejnenia zmluvy - 6/2023

Evidenčné číslo: 6/2023
Názov zmluvy: Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet zmluvy: Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ľubomír Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: NATUR-PACK, a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 06.03.2023
Dátum zverejnenia: 07.03.2023
Dátum účinnosti: 08.03.2023
PDF príloha: