Detail zverejnenia zmluvy - 7/2023

Evidenčné číslo: 7/2023
Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku
Predmet zmluvy: Prenájom časti pozemku p.č. 1142 - TTP na výstavbu malej kmpostárne
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ľubomír Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Pozemkové spoločenstvo, Komposesorát Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 118
IČO: 37909983
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Jozef Domanický
Funkcia: predseda

Dátum podpisu: 16.03.2023
Dátum zverejnenia: 17.03.2023
Dátum účinnosti:
PDF príloha: