Detail zverejnenia zmluvy - 10/2023

Evidenčné číslo: 10/2023
Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 1/2023 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmet zmluvy: Nakladanie s komunálnymi odpadmi a a drobným stavebným odpadom
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ľubomír Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: FM - Trans SK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Adresa - sídlo: Kľačno 25, 972 15 Kľačno
IČO: 50950568
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Filip Mušák
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 15.06.2023
Dátum zverejnenia: 15.06.2023
Dátum účinnosti:
PDF príloha: