Detail zverejnenia zmluvy - 14/2023

Evidenčné číslo: 14/2023
Názov zmluvy: Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: Finančný dar
Cena: 2142.66 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ľubomír Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Kontšeková
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 12.09.2023
Dátum zverejnenia: 06.10.2023
Dátum účinnosti: 07.10.2023
PDF príloha: