Detail zverejnenia zmluvy - 16/2023

Evidenčné číslo: 16/2023
Názov zmluvy: Dohoda č. 23/25/010/72
Predmet zmluvy: Realizácia činností - hmotná núdza
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ľubomír Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Adresa - sídlo: J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kujanová
Funkcia: riaditeľka úradu

Dátum podpisu: 08.11.2023
Dátum zverejnenia: 08.11.2023
Dátum účinnosti: 09.11.2023
PDF príloha: