Detail zverejnenia zmluvy - 17/2023

Evidenčné číslo: 17/2023
Názov zmluvy: Mandátna zmluva
Predmet zmluvy: MANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (uzatvorená v zmysle ustanovenia § 566 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)
Cena: 300.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ľubomír Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: TORVO SK s.r.o.
Adresa - sídlo: Narcisová 799/8, 821 01 Bratislava
IČO: 51910489
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Richard Tomík
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 07.11.2023
Dátum zverejnenia: 10.11.2023
Dátum účinnosti: 11.11.2023
PDF príloha: