Detail zverejnenia zmluvy - 18/2023

Evidenčné číslo: 18/2023
Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 a k 31.12.2023
Predmet zmluvy: Vykonanie auditu účtovnej závierky a vypracovanie audítorskej správy o výsledku auditu
Cena: 1400.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ľubomír Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing. Ľudovít Vician
Adresa - sídlo: Stred č. 56/48, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 40711820
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Vician
Funkcia: štatutárny audítor

Dátum podpisu: 15.11.2023
Dátum zverejnenia: 16.11.2023
Dátum účinnosti: 17.11.2023
PDF príloha: