Detail zverejnenia zmluvy - 17/2012

Evidenčné číslo: 17/2012
Názov zmluvy: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 21.9.2009
Predmet zmluvy: kúpa pozemkov
Cena: 273.62 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Amália Uhliariková rod. Domanická
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 83 , 015 01 Rajec
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 27.08.2012
Dátum zverejnenia: 27.08.2012
Dátum účinnosti: 27.08.2012
PDF príloha: