Detail zverejnenia zmluvy - 18/2015

Evidenčné číslo: 18/2015
Názov zmluvy: Zmluva o dielo - zateplenie a stavebné úpravy objektu Materská škôlka
Predmet zmluvy: Materská škôlka Veľká Čierna - zateplenie a stavebné úpravy objektu
Cena: 2100.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ing. arch. Jozef Troliga
Adresa - sídlo: Lazovná 16, 97401 Banská Bystrica
IČO: 22716360
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. arch. Jozef Troliga
Funkcia:

Dátum podpisu: 14.08.2015
Dátum zverejnenia: 14.08.2015
Dátum účinnosti: 15.08.2015
PDF príloha: