Detail zverejnenia zmluvy - 23/2015

Evidenčné číslo: 23/2015
Názov zmluvy: Kúpna zmluva uzatvorená podľľa §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších prepisov
Predmet zmluvy: predaj parcely KNC č. 749/3 a KNC č. 749/4
Cena: 37.60 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Jurkech Peter rod. Jurkech a manž. Jurkechová Anna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 67
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 16.09.2015
Dátum zverejnenia: 16.09.2015
Dátum účinnosti: 17.09.2015
PDF príloha: