Detail zverejnenia zmluvy - 8/2016

Evidenčné číslo: 8/2016
Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku podľa §663 Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: prenájom parcely registra "E" 1141/2
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna
IČO: 37909983
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Bohdal, Bc.Miroslava Domanická
Funkcia: predseda, podpredseda

Dátum podpisu: 08.04.2016
Dátum zverejnenia: 08.04.2016
Dátum účinnosti: 09.04.2016
PDF príloha: