Detail zverejnenia zmluvy - 09/2016

Evidenčné číslo: 09/2016
Názov zmluvy: Zámenná zmluvy uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: zámena parciel CKN č. 472, CKN č. 574 a EKN č. 2149
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Domanický Marián
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Domanický Marián
Funkcia:

Dátum podpisu: 25.04.2016
Dátum zverejnenia: 25.04.2016
Dátum účinnosti: 26.04.2016
PDF príloha: