Detail zverejnenia zmluvy - 10/2016

Evidenčné číslo: 10/2016
Názov zmluvy: Dohoda číslo 37§52a/2016/NP PZ VAOTP
Predmet zmluvy: poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť
Cena: 81.29 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa - sídlo: Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Gavlák
Funkcia: poverený riadením

Dátum podpisu: 30.05.2016
Dátum zverejnenia: 30.05.2016
Dátum účinnosti: 31.05.2016
PDF príloha: