Detail zverejnenia zmluvy - 16/2017

Evidenčné číslo: 16/2017
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Predmet zmluvy: parcela C-KN č. 752/4
Cena: 272.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Miroslav Domanický , Jaroslava Domanická
Adresa - sídlo: Veľká Čierna č.58 , 015 01
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 23.10.2017
Dátum zverejnenia: 23.10.2017
Dátum účinnosti: 24.10.2017
PDF príloha: