Detail zverejnenia zmluvy - 23/2017

Evidenčné číslo: 23/2017
Názov zmluvy: Nájomná zmluva
Predmet zmluvy: parcela registra "C" č.273 v k. ú. Veľká Čierna
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Terézia Čelková
Adresa - sídlo: Rajecké Teplice 473 , 013 13
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 03.11.2017
Dátum zverejnenia: 03.11.2017
Dátum účinnosti: 04.11.2017
PDF príloha: