Detail zverejnenia zmluvy - 6/2019

Evidenčné číslo: 6/2019
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k dohode č.18/25/50J/51 zo dňa 27.11.2018
Predmet zmluvy: zmena čl. I. , II. , III. a V.
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Adresa - sídlo: Hurbanova 16 , 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PaedDr. Adriana Jurišová , PhD.
Funkcia: riaditeľka

Dátum podpisu: 25.03.2019
Dátum zverejnenia: 26.03.2019
Dátum účinnosti: 27.03.2019
PDF príloha: