Detail zverejnenia zmluvy - 36/2019

Evidenčné číslo: 36/2019
Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: darovanie pozemku v k.ú. Veľká Čierna parcela KNE č. 1137
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Oľga Yordanov
Adresa - sídlo: E. Nécseya 3169/4 , 010 08 Žilina
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 17.12.2019
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
Dátum účinnosti: 24.12.2019
PDF príloha: