Detail zverejnenia zmluvy - 27/2021

Evidenčné číslo: 27/2021
Názov zmluvy: Nájomná zmluva č. 62/2021 o nájme poľnohospodárskej pôdy
Predmet zmluvy: dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy
Cena: 40.37 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: AGROREGIÓN a.s.
Adresa - sídlo: Hollého 203/50 , 015 01 Rajec
IČO: 36382973
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Gabčík
Funkcia: člen predstavenstva

Dátum podpisu: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
PDF príloha: