Detail zverejnenia zmluvy - 28/2021

Evidenčné číslo: 28/2021
Názov zmluvy: ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
Predmet zmluvy: Zriadenie vecného bremena - parcela KNE č. 2172/1
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Stredoslovenská distribučná , a.s.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina
IČO: 36442151
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: JUDr. Marián Cesnek
Funkcia: riaditeľ sekcie Právne

Dátum podpisu: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
PDF príloha: